Hyltarpsvägen avstängd och p-förbud på N Tvärgatan 28/11-16/12

I samband med Svedala kommuns byte av gång- och cykeltunnel vid Sjödikenvägen, stängs Hyltarpsvägen i Svedala av för all trafik mellan Sjödikenvägen och cirkulationsplatsen vid Naverlönnskolan (Bökebergsgatan/Toftavägen). Detta kommer att pågå från måndag 28 november till fredag 16 december.

Effekter för fordonstrafik
För fordon som ska in och ut ur Svedala hänvisar vi till södra infarten (väg 108), Ågatan och Västrainfarten. Avstängningen också kommer att öka trafiken på andra vägar i Svedala, till exempel NorraTvärgatan. På Norra Tvärgatan kommer det även att råda parkeringsförbud under hela perioden. Räddningstjänstens fordon kommer att få en tillfällig väg för att inte förlänga utryckningstiden.

Information från Svedala kommun

 

Design & Teknik av Creative Army