Uppdatering angående städning i trapphus mm

Kontraktet med Städentreprenören Panos hävdes idag av Svedalahem. Svedalahem har under en tid påtalat brister i utförandet. Entreprenörer skall enligt gängse regler få möjlighet att utföra överenskommet arbete efter påtalade brister. I fredags berättade entreprenören att någon rättelse inte kommer att ske och kontraktet har därför hävts.

Svedalahem har tidigare meddelat att någon förlängning av avtalet inte kommer att göras och påbörjat arbetet med en ny upphandling.

En ny tillfällig leverantör är upphandlad, Atlantis Städ & Sanering AB, som kommer att städa fram till att nytt avtal tecknats.

Påbörjad upphandling beräknas vara klar med ny entreprenör på plats till den 1 april.

Design & Teknik av Creative Army