Återuppbyggnad av garage på Tågmästaregatan

Vi har nu fått startbesked och bygglov för att påbörja återuppbyggnaden av det nedbrunna garaget på Tågmästeregatan.
Byggnadsarbetet kommer att påbörjas i början på maj och beräknas avslutas i september 2023.

Design & Teknik av Creative Army