För hyresgäster

Mamma med barn

Andrahandsuthyrning

Du som hyr en lägenhet med förstahandsavtal har möjlighet att hyra ut den i andra hand. För att få tillstånd krävs bland annat att du godtagbara skäl, till exempel tillfälligt arbete eller tidsbegränsade studier på annan ort. Vi ger inga generella tillstånd utan varje ansökan prövas för sig. Ibland måste vi säga nej till den föreslagna andrahandshyresgästen, till exempel om den gjort sig känd som en störande person.

För att få tillstånd får du inte heller ta ut för mycket i hyra.


Sök alltid tillstånd

Att hyra ut sin bostad i andra hand utan hyresvärdens tillstånd betraktas i hyreslagen som mycket allvarligt och kan leda till omedelbar uppsägning av hyresavtalet. Detta gäller också om du lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra. Vi beviljar aldrig någon kommersiell uthyrning, det vill säga att det inte är tillåtet att hyra ut din lägenhet via exempelvis Airbnb.

Sedan den 1 oktober 2019 finns det också en straffbestämmelse som kriminaliserar otillåten upplåtelse av bostadslägenheter i andra hand till en hyra som inte är skälig. Uthyrningen är alltså straffbar om den sker utan behövligt samtycke eller tillstånd och hyresgästen dessutom tar emot en hyra som inte är skälig enligt den takregel som förklaras nedan.


Är du andrahandshyresgäst

Är du andrahandshyresgäst är det viktigt att du kontrollerar om Svedalahem har gett tillstånd för andrahandsuthyrningen. Det är också till stor nackdel för dig om du söker egen bostad hos Svedalahem om du har bott i andra hand hos oss utan vårt tillstånd.

Som andrahandshyresgäst har du aldrig någon förtur att ta över förstahandskontraktet. När din förstahandshyresgäst säger upp lägenheten, måste Svedalahem erbjuda lägenheten till sökande i vår bostadskö.

Du måste skriva ett andrahandsavtal med förstahandshyresgästen. Var noga med att skriva in till exempel vilken uppsägningstid som gäller av ditt andrahandsavtal.


Ansökan om andrahandsuthyrning

Fyll i ansökningsblanketten och bifoga handlingar som styrker att du har godtagbara skäl för uthyrning.  Blanketter för ansökan och kontrakt, andrahandsuthyrning

Skicka komplett ifyllda ansökningshandlingar till Svedalahem, som sedan gör en bedömning om uthyrningen kan beviljas. Läs noga på blanketten vilka intyg eller namn och personnummer på en sambo som du ska bifoga. I ansökningen måste du även fylla i vilken andrahandshyresgäst som ska bo i lägenheten, samt bifoga hyresavtalet mellan dig och andrahandshyresgästen som visar vilken hyra du tänker ta ut.

Om Svedalahem ger tillstånd för uthyrningen så gäller den för en specifik andrahandshyresgäst. Om du under din andrahandsuthyrning byter andrahandshyresgäst så måste du söka nytt tillstånd hos Svedalahem.

Ditt ansvar när du hyr ut i andra hand

Du som hyr en lägenhet med förstahandsavtal har möjlighet att hyra ut den i andra hand. För att få tillstånd krävs bland annat att du har godtagbara skäl, till exempel tillfälligt arbete eller tidsbegränsade studier på annan ort. Vi ger inga generella tillstånd utan varje ansökan prövas för sig. Ibland måste vi säga nej till den föreslagna andrahandshyresgästen, till exempel om den gjort sig känd som en störande person.

  • För att få tillstånd får du inte ta ut för mycket i hyra.
  • Som förstahands hyresgäst ansvarar du gentemot Svedalahem för din andrahandshyresgäst. Det innebär bland annat att vi vänder oss till dig om vi exempelvis får in klagomål eller att hyresinbetalningarna inte sköts. Ta därför alltid referenser på den du vill hyra ut till.
  • Andrahandshyresgästen ska betala hyran till dig som förstahandshyresgäst och inte direkt till Svedalahem.
  • En andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad. Försök försäkra dig om att andrahandshyresgästen har någon stans att ta vägen när din andrahandsuthyrning upphör.
  • Om du inte flyttar tillbaka till lägenheten efter att andrahandsuthyrningen upphör måste du säga upp din lägenhet tre (3) månader innan andrahandsuthyrningen upphör. Din andrahandshyresgäst har ingen förtur att ta över kontraktet eftersom din lägenhet måste erbjudas till bostadskön.
  • Se till att både du och andrahandshyresgästen har hemförsäkring.

Hur mycket kan du ta i hyra

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand så får du aldrig ta ut mer i hyra än vad din egen förstahandshyra är, plus vissa tillåtna tillägg (takregel).

Du får göra påslag, utöver förstahandshyran, för dina kostnader för sådana nyttigheter som ingår i andrahandsuthyrningen, men som inte ingår i den hyra som du själv betalar. Det kan exempelvis vara kostnader för el, bredband och tv-kanaler. Sådant tillägg får inte överstiga dina kostnader för dem. Om du hyr ut lägenhet med möbler och annan utrustning får tillägg för möblerna och utrustningen också göras. Påslaget får inte överstiga 15 procent av förstahandshyran.

Takregeln gäller också om du endast hyr ut en del av din lägenhet till inneboende. Hyran får då inte vara högre än en andel av förstahandshyran som är proportionerlig i förhållande till omfattningen av upplåtelsen, med tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter som ingår i upplåtelsen. Beräkningen av högsta godtagbara hyra i dessa fall ska ske utifrån hur stor yta av lägenheten som upplåts jämfört med lägenhetens totala yta. Se följande exempel.

En förstahandshyresgäst hyr ut ett 15 m2 stort rum i sin trea om 60 m2 till en inneboende. Hyran som förstahandshyresgästen betalar för hela lägenheten uppgår till 5 000 kronor. Förstahandshyresgästen disponerar för egen del ett rum som också är 15 m2. Båda har tillgång till vardagsrum, kök, badrum och hall. De gemensamma ytorna uppgår till 30 m2, dvs. var och en kan sägas disponera 15 m2 av dessa ytor. Den inneboende ska efter en proportionering inte betala mer än halva förstahandshyran ([15 m2 + 15 m2] / 60 m2), dvs. 2 500 kronor.

Om du har tagit för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan dessutom bli uppsagd från ditt hyresavtal.

Design & Teknik av Creative Army