För hyresgästen

Mamma med barn

Betalning av hyra

Senast sista dagen i varje månad ska hyran vara oss tillhanda. På Mina sidor kan du nu logga in och få uppgifter om din avi och dina betalningar.

Har du anmält autogiro dras hyran automatiskt från ditt konto den siste i varje månad. Obs! Om det inte finns full täckning för beloppet dras ingenting. Övriga utskick går ut enligt följande prioritetsordning:

  1. Faktura via e-post
  2. Kivra (digital brevlåda)
  3. E-faktura
  4. Post

Det är viktigt att veta att du behöver betala din hyra även om du av någon anledning inte har fått din inbetalningsavi.


Var noga med att betala hyran i tid

Om du har problem med en hyresinbetalning kontakta oss direkt. Om du inte betalar din hyra i tid kan detta medföra en merkostnad för dig. Om betalning uteblir eller betalas för sent upprepade gånger kan det leda till att du förlorar din bostad.

Om du inte villa ha avier från Kivra måste du välja bort digitalpost från Svedalahem enligt följande:

På Kivras app i en smarttelefon:
Mer – Inställningar – Avsändare – Brev – Sök ”Svedalahem” och klicka på vår logga – Klicka sedan ur ”Digital post från avsändaren”

På dator:
Meny – Inställningar – Avsändare – Brev - Sök ”Svedalahem” och klicka på vår logga – Klicka sedan ur ”Digital post från avsändaren”


Kontakta oss om du har andra frågor om din avisering.
Tel: 040-626 80 21
Epost: hyror@svedalahem.se

Design & Teknik av Creative Army