För hyresgäster

Mamma med barn

Brandsäkerhet

OBS! Ring ​112 om det brinner


Brandvarnare

Alla våra bostäder ska ha brandvarnare, finns det ingen i din lägenhet, hör av dig till vårt kundcenter så ser vi till att du får en. Testa din brandvarnare regelbundet genom att hålla in provningsknappen. Byt batteri en gång om året.

Få sms-påminnelse om att testa din brandvarnare


Brandfilt

Alla våra bostäder ska ha en brandfilt, finns det ingen i din lägenhet, hör av dig till vårt kundcenter så ser vi till att du får en.


Stäng dörren - röken är giftig

För att förhindra brandspridning i lägenheten måste dörren till rummet där det brinner stängas. Kryp under den giftiga röken när du tar dig ut. För att begränsa rökspridning i trapphuset ska siste man som lämnar lägenheten stänga dörren. Använd aldrig hissen när det brinner. Larma 112 och varna dina grannar.


Granne eller trapphus

Om det brinner i en grannlägenhet eller om trapphuset är rökfyllt ska du om möjligt stanna i din lägenhet. Håll din lägenhetsdörr till trapphuset stängd och larma 112. Din lägenhet är en brandcell som står emot brand och rök i 60 minuter. Under den tiden hinner räddningstjänsten komma på plats, släcka branden och hjälpa till med eventuell evakuering.


Kom ihåg att släcka levande ljus

Släck levande ljus innan du lämnar rummet. Gå gärna en kontrollrunda innan läggdags eller innan du ska gå hemifrån.


Rökning

Tänk på att en cigarettglöd lätt kan antända sängkläder, kläder och möbler.


Elektriska apparater

Elektriska apparater som torktumlare och diskmaskiner kan överhettas och fatta eld. Stäng av dem innan du går och lägger dig eller går hemifrån.


I köket

En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig uppåt igenom spisfläkten och vidare i husets fläktsystem. Tänk på att aldrig släcka branden med vatten. Kväv istället elden genom att lägga på ett lock. Glöm inte heller att rengöra spisfläkten med jämna mellanrum.


Handbrandsläckare

För bostäder rekommenderar räddningstjänsten pulversläckare på sex kilo.


Förebygg anlagda bränder

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in. Du får inte förvara brännbart material i trappuppgången. Barnvagnar, möbler, skor eller liknande som placerats i trapphuset kan både antändas och försvåra en utrymning. Håll dörrar till vind och källare låsta för att förhindra att obehöriga tar sig in i fastigheten. Se till att vinds- och källargångar är fria från brännbart material. Du får inte förvara brandfarlig vara (som lösningsmedel, bensin eller gasol) i källare, trapphus eller på vinden.

Design & Teknik av Creative Army