För hyresgäster

Mamma med barn

Flytta ut

Här har vi samlat information om vad som är viktigt att tänka på när det är dags för dig att flytta ut från din lägenhet.

Säg upp ditt hyreskontrakt

Ditt hyresavtal måste sägas upp skriftligt eller digitalt till oss. Du måste säga upp din lägenhet senast tre månader innan du ska flytta, uppsägningen kan göras med bank-id på mina sidor, på vår uppsägningslankett eller på baksidan av ditt hyreskontrakt.

När vi mottagit uppsägningen skickar vi en bekräftelse till dig samt en checklista för flyttstädning.

Blanketter för uppsägning av hyresavtal


Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader från kommande månadsskifte,. Uppsägningen måste vara Svedalahem tillhanda den sista i månaden. OBS! samtliga avtalsinnehavare måste signera uppsägningen.

Exempel: Du säger upp hyreskontraktet den 15 juli, då startar uppsägningstiden den 1  augusti  och löper fram till den siste oktober (dvs hela augusti, september och oktober).

Uppsägning av hyresavtal vid dödsbo

Om en hyresgäst avlider, kan dödsboet under vissa omständighter få kortare uppsägningstid.

En kalendermånads uppsägningstid - Om en komplett uppsägning inkommit från samtliga dödsbodelägare inom en månad från dödsfallet.

Tre kalendermånaders uppsägningstid - Om en komplett uppsägning inkommit från samtliga dödsbodelägare efter en månad från dödsfallet.

Det vi behöver få in för att uppsägningen ska vara komplett är:

 1. Dödsfallsintyg med släktutrednng som visar när en person avled och vilka efterlevande personen har.
 2. Ifylld uppsägningsblankett för dödsbo. Uppsägningen ska signeras av samtliga dödsbodelägare eller en av dödsbodelägarna som har fullmakt för att företräda dödsboet. Fullmakten ska lämnas in tillsammans med uppsägningen.
 3. Övriga noteringar som kan vara av betydelse för Svedalahem. Exempelvis namn och kontaktuppgifter till kontaktperson för dödsboet.

Besiktning och flyttstäd

Inför din utflyttning gör Svedalahem två besiktningar av lägenheten. Vi kontaktar dig för att boka tid för den första okulära besiktningen. Då kontrollerar vi exempelvis ytskikt, vitvaror, golv och dörrar.

Besiktningen utförs av ansvarig besiktningsman. Under besiktningen får du information om vad du som hyresgäst ska återställa innan du flyttar.


Överlåtelseavtal

Skall du överlåta någonting i lägenheten som inte är standard till den kommande hyresgästen, exempelvis persienner, disk- eller tvättmaskin, lampor eller möbler ska en överlåtelsehandling skrivas och en kopia lämnas till Svedalahem. Överlåtelsehandlingen ska även finnas på plats vid slut/städbesiktningen.

Överlåtelseavtal (pdf-dokument)


Visning av lägenheten

Din lägenhet måste visas för några av dem som sökt den. Vi kontaktar dig för att boka en tid för visning. Vanligtvis är det du som hyresgäst som visar lägenheten.


Slut-/städbesiktning

I samband med utflyttningen görs slut/städbesiktningen, då kontrolleras städningen och den tidigare besiktningen av lägenhetens skick följs upp. Lägenheten och alla tillhörande utrymmen ska vara tömda på saker och en riktig flyttstädning ska var gjord, inte bara av lägenheten utan även av eventuella biutrymmen som balkong, trädgård, förråd, garage och så vidare. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Skulle din städning inte bli godkänd kan vi komma att behöva anlita en städfirma, vilken du kommer att stå kostnaden för.

Hör av dig i god tid till vårt kundcenter för att boka tid för en slut/städbesiktning.


Inlämning av nycklar

Efter godkänd städ/slutbesiktning, dock senast kl 12 på utflyttningsdagen (första vardagen i månaden) ska alla nycklar lämnas till vårt kundcenter. Lämnas inte alla nycklar, eller om det saknas originalnycklar, behöver låset bytas och kostnaden får du som flyttar ut stå för. Att byta låscylinder kan vara kostsamt, så se gärna över dina nycklar inför utflyttningen. Vi brukar boka en tid för inlämning av nycklar i samband med att vi bokar städ/slutbesiktning.


El-abonnemang

Svedalahem kontaktar EON för att asvluta ditt el-abonnemang i samband med att du flyttar.


Adressändring

Glöm inte att göra en flyttanmälan hos Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. De sprider din nya adress till alla myndigheter och till en del företag. Eftersändning av din post beställer du på Svensk adressändring.


Parkeringsplats och garage

Vid uppsägning av din lägenhet sägs parkeringsplats och garage som du hyr automatiskt upp samma dag som du ska lämna din lägenhet.


Checklista flyttstädning

När du flyttar är det viktigt att ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten, men också från förråd, garage och på balkong och uteplats.

En grundlig städning av bostaden ska göras. En flyttstädning är betydligt mer omfattande än en vanlig veckostädning och du kan antingen utföra en själv eller anlita en firma som städar, var då noga med att beställa ”Flyttstädning”.

Om du som flyttar ut slarvar med städningen eller struntar i att frakta bort föremål som inte är en del av hyresbostaden, kan kostnader tillkomma.

Checklista:

 • Alla väggar, golv och golvlister i bostaden ska rengöras.
 • Garderober och klädkamrar ska torkas ur och rengöras.
 • Badrummets alla ytor ska torkas av och rengöras, även skåp och lådor.
 • Badrummets fogar tvättas, badkar och duschkabiner rengörs noga. Även golv och vägg bakom badkar ska rengöras.
 • Golvbrunnar ska rensas och rengöras. Lossa front på badkaret när du städar under badkaret.
 • Toalettstol och handfat är viktiga, glöm inte handfatets och toalettens utsidor samt krök.
 • Ventiler ska rengöras.
 • Eluttag ska rengöras.
 • Alla vitvaror i bostaden ska rengöras noga. Kan vitvarorna dras ut ska rengöring även ske bakom dem.
 • Glöm inte köksfläkt och att rengöra noga inne i spis och ugn.
 • Skåp, luckor och bänkskivor i köket ska torkas ur och rengöras.
 • Fönster ska tvättas både ut- och invändigt, samt mellan fönstren om de kan öppnas.
 • Dörrar, dörr- och fönsterkarmar samt fönsterbrädor ska rengöras. Glöm inte överkanter.
 • Elementen ska rengöras, även mellan vägg och element.
 • Har du balkong eller uteplats; glöm inte att tömma och städa.
 • Förråd ska tömmas och rengöras.

Checklista flyttstädning (pdf-dokument)

Design & Teknik av Creative Army