För hyresgäster

Mamma med barn

Inneboende

Du får lov att ha inneboende utan att fråga oss om lov, men då gäller det att du bor i lägenheten samtidigt.

Du får ta ut hyra, men bara för den delen av lägenhten som den inneboende använder. Har du fler inneboende får du inte ta ut en hyra som blir större än vad du själv betalar enligt kontraktet. Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten, annars räknas det som andrahandsuthyrning. Då behöver du tillstånd.

Design & Teknik av Creative Army