För hyresgäster

Mamma med barn

Källsortering

Alla våra hyresgäster har tillgång till att sortera sitt avfall i våra miljöhus.

Följande går att sortera i de flesta av våra miljöhus:

  • Restavfall (soppåsen)
  • Tidningar och broschyrer
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Matavfall
  • Well/kartong
  • Färgat och ofärgat glas

Återvinningscentral

Återvinningscentralen i kommunen (sopstationen) drivs av Sysav och ligger på Rännilsgatan 1, vid Ågatan i Svedala.

På återvinningscentralen kan du lämna i stort sett allt grovavfall som uppstår i hushållet och som kan återvinnas eller återanvändas.

Design & Teknik av Creative Army