För hyresgäster

Mamma med barn

Lägenhetsbyte

Som hyresgäst har du ibland rätt att byta din bostad mot en annan. Du måste alltid ansöka om tillstånd hos Svedalahem för att få byta bostad. Det går inte att byta mot bostadsrätter eller ägda boenden.

För att få tillstånd att göra ett byte måste du ha starka skäl till bytet. Dessa prövas av Svedalahem. Vi ska också godkänna den nya hyresgästen.

Observera att du måste bo i din Svedalahem-lägenhet i minst ett år innan du kan ansöka om att få göra ett lägenhetsbyte och att inga andra skäl talar mot bytet.


Hitta någon att byta med

Bytet måste inte gälla en Svedalahem-lägenhet mot en annan Svedalahem-lägenhet. Du kan byta med vem som helst som har en egen bostad

Svedalahem kan inte hjälpa dig att hitta någon att byta med. Du får själv leta upp en passande lägenhet att byta med. På Bytestorget som nås via "mina sidor" kan Svedalahems hyresgäster som vill byta bostad publicera sitt önskemål om byte av bostad.


Ansökan

Du måste alltid lämna in en skriftlig ansökan om att få byta lägenhet. Använd blanketten

Ansökan om lägenhetsbyte (pdf-dokument)

Vill du byta med en annan Svedalahem-lägenhet måste båda parter fylla i varsin ansökan - det vill säga en ansökan för varje Svedalahem-lägenhet.

Samtliga bytesparter ska ha för avsikt att använda den nya bostaden för stadigvarande permanentboende. Om en part inte flyttar in eller efter en kort tid efter bytet säger upp den nya bostaden riskerar även den andra parten bli av med sitt nya hyresavtal. Lämnar du in oriktiga uppgifter, kan detta medföra straffansvar för osant intygande. Den tillträdande hyresgästen (bytesparten) kan sägas upp om hyresavtal kommer till stånd genom oriktiga eller utelämnande uppgifter eller genom olagliga transaktioner.

En ansökan om byte kommer att nekas redan om det finns befogad misstanke om otillåten ersättning. Det räcker att någon som är delaktig i att bytet kommer till stånd begärt, avtalat om eller tagit emot särskild ersättning.

Tänk på att ansöka om lägenhetsbyte i god tid. Handläggningstiden är cirka 1½ månad och bytesdatum är alltid tre månader fram från att alla handlingar har kommit in till Svedalahem. Observera att byte inte får genomföras förrän samtliga inblandande hyresvärdar lämnat sitt samtycke och Svedalahem har tecknat nytt hyresavtal med bytesparten.


Besiktiga lägenheten

I samband med bytet ska Svedalahems lägenhet besiktigas. Om du vill byta bostad med en annan Svedalahem-hyresgäst måste båda lägenheterna besiktigas innan vi lämnar besked om bytet kan godkännas. Har du orsakat skador i lägenheten måste kostnaderna betalas innan nya avtal kan tecknas.

Design & Teknik av Creative Army