För hyresgäster

Mamma med barn

Kundundersökningen

illustration digital blankett

Svedala juni 2024

Tack för din medverkan!

Kundundersökningen avslutades den 31 maj och de sista svaren har precis landat hos vår samarbetspartner AktivBo.

I år var det 73,5 % av er som svarade och vi är mycket tacksamma och glada för alla svar vi fått in. Genom dina svar får vi framför allt kunskap så att vi kan lägga fokus på rätt saker.

Nu påbörjas arbetet med att analysera svaren och ta fram en handlingsplan för vårt fortsatta arbete med våra områden, fastigheter och vår service till dig samt hur vi kan utveckla verksamheten så att du som kund ska vara så nöjd som möjligt.

Håll utkik här på hemsidan och i kommande nummer av BO efter resultat från enkäten och våra förbättringsåtgärder.

Återigen stort tack för din medverkan och ditt engagemang!

 

Svedala april 2024

Hyresgästenkäten kommer i april!

Var med och påverka!

Som kund hos Svedalahem är dina synpunkter viktiga för att vi ska veta vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

I vår kundundersökning som skickas ut vartannat år, kan du anonymt berätta vad du tycker om ditt område, ditt boende och om oss. Det är också en möjlighet att vara med och påverka. Svaren ligger till grund för vårt fortsatta arbete med våra områden, fastigheter och vår service till dig samt hur vi kan utveckla verksamheten så att du som kund ska vara så nöjd som möjlig. Vi blir därför tacksamma varje gång du avsätter några minuter och svarar på undersökningen.

Tack för ditt engagemang!

Samarbetspartner

Vi har tagit hjälp av företaget AktivBo för att genomföra vår undersökning. AktivBo har många års erfarenhet av hyresgästenkäter och säkerställer att alla svar är anonyma gentemot Svedalahem.

Har du frågor är du välkommen att kontakta dem på tel 08-23 39 85 eller på info@aktivbo.se

Innehåll

Kundundersökningen tar upp en rad olika ämnen, som till exempel:

  • Hur nöjd du är med din bostad
  • Hur nöjd du är med fastigheten och utemiljön
  • Vad du tycker om kontakten med vår personal
  • Hur väl felanmälan, underhåll och reparationer fungerar
  •  Hur du upplever trygghet i ditt område
  • Om du blir informerad om sånt som rör ditt boende

Enkäten skickas ut digitalt (e-post/sms), förutom till de boende på Stella, Dadelgatan, Furen 2 och Biblioteksgatan, där den kommer direkt på posten. Om du inte kan eller har svarat på enkäten digitalt kommer den som en blankett på posten i mitten på maj.

Design & Teknik av Creative Army