För hyresgästen

Mamma med barn

Kundundersökningen

illustration digital blankett

Svedala juni 2022

Tack för din medverkan

Kundundersökningen avlutades den 2 juni och de sista svaren har precis landat hos oss. Det var 73,1% som svarade i år och vi är mycket tacksamma och glada för alla svar vi fått in. Vi har fått både ris och ros men framförallt kunskap så att vi kan lägga fokus på rätt saker. Nu påbörjas arbetet inom företaget med att analysera era svar och utifrån dem ta fram en handlingsplan för förändringar som ni vill se.

Håll utkik här på hemsidan och i tidningen BO efter resultat från enkäten och våra förbättringsåtgärder.

Återigen stort tack för din medverkan!

 

Svedala april/maj 2022

Vi vill veta vad du tycker

- nu kommer kundenkäten

Dina åsikter är viktiga för oss på Svedalahem och vi vill hela tiden förbättra oss. Nästa vecka får du vår kundenkät som vi hoppas att du fyller i! Med hjälp av det du berättar för oss i enkäten kan vi utveckla Svedalahem tillsammans och vi får ett viktigt underlag när vi beslutar hur olika förbättringsarbeten ska prioriteras.

I förra enkäten 2019 slog vi och ni rekord i svarsprocent vilket vi är väldigt glada för och vi hoppas på samma eller ännu bättre gensvar denna gång.

Med utgångspunkt från enkätsvaren vi fick från er 2019 har vi bland annat genomfört åtgärder för att förbättra trygghet och trivsel.

Vi har sett över och kompletterat bänkar och bord utomhus, förbättrat belysningen vid ett flertal fastigheter och miljöhus, installerat dörrar och/eller lås på miljöhus, förändrat vår information i trapphus och infotavlor så att det framgår vilka entreprenörer vi har upphandlade. Vi har även utökat vårt samarbete med socialtjänsten och polisen och utfört åtgärder för att förhindra bilkörning inne på bostadsområden.

Vi fortsätter också vårt arbete med klimat – och temperatur för en god inomhusmiljö i våra fastigheter och bostäder.

Nu inväntar vi svar från er! De kommer att hjälpa oss att prioritera åtgärder framöver!

Kvarteret Svanen

De boende i kvarteret Svanen har nu i vinter fått en egen enkät där frågorna fokuserade på vår process kring nyproduktion och trivseln i de nya lägenheterna och området. Svarsprocenten var hela 71,9%. Vi arbetar nu med att analysera svaren och har redan förbättrat belysningen i gattet in till gården från Nygatan samt beslutat att installera en app för enklare tvättstugebokning och se över möjligheten för ytterligare cykelparkeringar. Ni som är hyresgäster i Kvarteret Svanen kommer därför inte att få den kommande enkäten.

Design & Teknik av Creative Army