För hyresgäster

Mamma med barn

P-platser och garage

I de flesta bostadsområden finns möjlighet att hyra parkeringsplatser. Uppsägningstiden för parkeringsplats och garage är en kalendermånad. Observera att det i många områden är ont om parkeringar och att det därför förekommer kö.


Parkering på innergårdar och övrig tomtmark

Det är absolut förbjudet att köra in samt parkera på gårdar och övrig tomtmark.


Bilplatsregel från 2021-06-01

På grund av ökad efterfrågan på garage och p-platser har vi infört en gemensam bilplatsregel för alla områden där vi har uthyrningsbara bilplatser. Regeln innebär att vi från och med 1 juni 2021 enbart kommer att hyra ut ett garage eller en parkeringsplats per hushåll. Dessa riktlinjer finns redan på de flesta av våra områden men utökas nu till att gälla alla områden. Vi arbetar också på en lösning för att du som hyresgäst ska kunna söka lediga bilplatser via vår hemsida.

De som idag har flera bilplatskontrakt kommer att fasas ut i takt med att de sägs upp.


Vill du hyra parkeringsplats?

Vill du hyra en parkeringsplats eller garage, kontakta vårt kundcenter.

Tel: 040-626 80 50
E-post: info@svedalahem.se

Design & Teknik av Creative Army